فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 829 HPS
شماره: 829
كشور: یونان
دوره: 1
زمان برگزاري: مرداد 1400
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH829 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ501 /2021) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:



  • گردشگری

  • طبیعت

  • آزاد تک رنگ

  • آزاد رنگی

  • شهروند فعال


 


 


در این جشنواره عکس Mourner in Mud 38 از علی سامعی برنده موفق به دریافت HPS Ribbon گردید.


در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


عباس حاجی حسین کلانتر (5 عکس)، مرجان تقی پور فهندری (3 عکس)، علی سامعی (1 عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران