فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 827 بنین
شماره: 827
كشور: بنین
دوره: 4
زمان برگزاري: مرداد 0
پذيرش: 4 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH827 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ140 /2021) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. آزاد

  2. پرتره

  3. طبیعت

  4. آب


 


در این جشنواره عکس farima 200 از امیرحسین هنرور UFSD Special award و عکس Wheat از  ئه وین عباسی  SILLE SANAT SARAYI Mention را دریافت کردند.


در مجموع 4 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیرحسین هنرور (3عکس) و ئه وین عباسی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران