فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 826 وارادینوم
شماره: 826
كشور: رومانی
دوره: 5
زمان برگزاري: تیر 1400
پذيرش: 26 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH826 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ320 /2021) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2021-1471) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  •  آزاد رنگی  (PID Color)

  • آزاد تک رنگ  (PID Monochrome)

  • صورت و بدن  (PID Color)


 


 


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط اعضاء کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


عکس alone man از عباس حاجی حسین کلانتر PSA Bronze. عکس GIANTS از سحر حاجی غنی زاده FIAP HM.


در مجموع 26 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


عباس حاجی حسین کلانتر (5عکس)، مرجان تقی پور فهندری (5عکس)، مهدی زابل عباسی (5عکس)، احمد خطیری (3عکس)، سید احمد رضا علوی پویا (3عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، جواد حسن پور (1عکس)، سحر حاجی غنی زاده (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران