فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 824 دین و جامعه
شماره: 824
كشور: ترکیه
دوره: 2
زمان برگزاري: تیر 0
پذيرش: 3 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH824 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ206 /2021) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:


  دین و جامعه  TRAD


 


 


در مجموع 3 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


محمد رضا معصومی (عکس MOWJ)، محمود کاملی (عکس mosque)، میرعلی پرندک (عکس Tomb of sheikh haidar).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران