فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 823 مجموعه جشنواره رنگین کمان
شماره: 823
كشور: هند
دوره: 5
زمان برگزاري: تیر 0
پذيرش: 55 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH823 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ332-4 /2021) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع طبیعت

  2. موضوع گردشگی

  3. موضوع آزاد رنگی

  4. موضوع آزاد تک رنگ

  5. موضوع مردم


در این جشنواره عکس DANCE OF FIRE 15 از سید احسان مرتضوی در سالن های اول و سوم موفق به دریافت دیپلم جشنواره گردید. عکس CURVATURE از محمد علیزاده خرسند نیز در سالن دوم جشنواره دیپلم ISF را دریافت نمود.


در مجموع 55 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن اول:


مهدی زابل عباسی (4عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، مهدی پارسائیان (2عکس)، احمد سامعی (1عکس)، محمد علیزاده خرسند (1عکس)، میرعلی پرندک (1عکس).


در سالن دوم:


مهدی پارسائیان (5عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (4عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، مهدی کاظمی بومه (3عکس)، محمد علیزاده خرسند (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، هوتن باباپور (1عکس).


در سالن سوم:


مهدی زابل عباسی (5عکس)، عباس حاجی حسین کلانتر (4عکس)، مهدی پارسائیان (4عکس)، مهدی کاظمی بومه (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، میرعلی پرندک (2عکس)، محمد علیزاده خرسند (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران