فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 815 هنر عکاسی کرواسی
شماره: 815
كشور: کرواسی
دوره: 26
زمان برگزاري: فروردین 1400
پذيرش: 114 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره با کد PH815 در سایت فوکوس اعلام شده است.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. آزاد رنگی

  2. آزاد تک رنگ


 


در این جشنواره عکس Walk از حمیدرضا هلالی موفق به دریافت جایزه Diplome Honorable Mention گردید.


در مجموع 110 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


 احمد خطیری (4عکس)، امیر کیان ارثی (4عکس)، علی مجیدناتری (4عکس)، محمد رضا معصومی (4عکس)، امیرحسین یوسفی کیساری (3عکس)، بنیامین آل علی هارونی (3عکس)، سحر جعفری (3عکس)، سعید هادی پور توفیقی (3عکس)، سیوان فتاحی (3عکس)، علی ثقفی (3عکس)، فاطمه حسین آقایی (3عکس)، فريدون دليري (3عکس)، لطیف پورکریمی (3عکس)، محمد استکی (3عکس)، محمد عطایی محمدی (3عکس)، محمد علیزاده خرسند (3عکس)، محمدرضا مهدی نژاد (3عکس)، محمود کاملی (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، میلاد حامد (3عکس)، احمد سامعی (2عکس)، المیرا فروزانی (2عکس)، امیرحسین نقیان (2عکس)،الهام نجومی (2عکس) پیام احمدی کاشانی (2عکس)، حسین گلستان (2عکس)، حمید رضا هلالی (2عکس)، سعید سلیمانی (2عکس)، سید سهیل رفیعی (2عکس)، سینا خانبابایی (2عکس)، شهرزاد شهرکی (2عکس)، شیدا شکوهی دولت آبادی (2عکس)، علیرضا سیری (2عکس)، فاطمه معینی فر (2عکس)، فریبا مهدوی اصل (2عکس)، گلناز اسفندیاری (2عکس)، محبوبه زراعت (2عکس)، مسعود حامد (2عکس)، میثم عبدلی (2عکس)، ناصر رفیعی (2عکس)، یارتا یونسی (2عکس)، رحیم منتظری نجف آبادی (1عکس)، عرفان رضاپور نیک رو (1عکس)، فرانک سجادی هزاوه (1عکس)، کیوان کاشی 1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران