فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 814 آدانا
شماره: 814
كشور: ترکیه
دوره: 18
زمان برگزاري: فروردین 1400
پذيرش: 15 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH814 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ 2021/197) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:  • زندگی در پاندومی کرونا


 


در مجموع تعداد عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


مهدی عقیقی (4 عکس)، بنیامین آل علی هارونی (2 عکس)، مهدی زابل عباسی (2 عکس)، مهسا صفری (2عکس)، پیام احمدی کاشانی (1 عکس)، علیرضا سیری (1 عکس)، لیلا مصطفی زاده (1 عکس)، محمد استکی (1عکس)، مهدی ایمانی (1 عکس) .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران