فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 813 آربلا
شماره: 813
كشور: ترکیه
دوره: 1
زمان برگزاري: اسفند 99
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH813 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ (شماره پاتروناژ2021/124) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چند بخش برگزار شد:  •  زنان در همه جا TRAD

  •   اثرات کووید 19 TRAD

  • آزاد  TRAD


 


 در این جشنواره عکس afghanestan از مهدی زابل عباسی پذیرفته شده است.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس