فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 804 نرماندی
شماره: 804
كشور: فرانسه
دوره: 5
زمان برگزاري: آذر 99
پذيرش: 6 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH804 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ011 /2021) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2021-1015) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. عکس های چاپ شده آزاد رنگی

  2. عکس های چاپ شده آزاد تک رنگ

  3. عکس های چاپ شده فوتوژورنالسیم


در این جشنواره عکس های Girl fly in prayer و Alone از احمد خطیری به ترتیب مدال طلا فیاپ و روبان GPU را دریافت کردند.


در مجموع 5 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


احمد خطیری (2عکس)، سید شهاب الدین منتظری (2عکس)، احمد سامعی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران