فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 796 TULLE
شماره: 796
كشور: فرانسه
دوره: 16
زمان برگزاري: مرداد 99
پذيرش: 18 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH796 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ253 /2020) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2020-280) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. عکس های چاپ شده با موضوع آزاد رنگی

  2. عکس های چاپ شده با موضوع آزاد تک رنگ

  3. عکس های چاپ شده با موضوع فوتوژورنالیسم

  4. عکس های چاپ شده با موضوع طبیعت

  5. عکس های چاپ شده بصورت مجموعه با موضوع آزاد


 


در این جشنواره سعید عبدالهی برای مجموعه عکس ZOL موفق به دریافت جایزه سوم بخش مجموعه « Distinction “FIAP” » شده است.


در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیرحسین هنرور (4عکس)، سعید عبدالهی (4عکس)، محسن محمدخانی (4عکس)، امیدرضا پورنبی (3عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (2عکس)، احمد سامعی (1عکس)، علی اصغر علیمرادی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس