فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 794 Miniature
شماره: 794
كشور: اسلوونی
دوره: 10
زمان برگزاري: مرداد 99
پذيرش: 6 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH794 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ266 /2020) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. عکس های چاپ شده با موضوع آزاد

  2. عکس های چاپ شده با موضوع سنگ


 


در مجموع 6 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


عرفان ربیعی دستجردی (2عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، سید شهاب الدین منتظری (1عکس)، علی نجات بخش اصفهانی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس