فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 792 داگر
شماره: 792
كشور: فرانسه، پاریس
دوره: 13
زمان برگزاري: مرداد 99
پذيرش: 10 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH792 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ232 /2020) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2020-139) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع پرسپکتیو

  4. موضوع آب

  5. موضوع فضای جشن


در مجموع 10 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیرحسین یوسفی کیساری (3عکس)، اکرم (سپیده) نیک صفت زنده دل (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، حمید محمد حسین زاده هاشمی (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، سیدحمید هاشمی (1عکس)، میلاد حامد (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس