فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 789 Carpathian Drag
شماره: 789
كشور: اوکراین
دوره: 3
زمان برگزاري: ارديبهشت 99
پذيرش: 21 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH790 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ278 /2020) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع گردشگری

  4. موضوع طبیعت


 


در این جشنواره عکس People And Flowers ازسید احسان مرتضوی موفق به دریافت  Diploma from Salon گردید.


در مجموع 21 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سید احسان مرتضوی (6عکس)، امیرحسین هنرور (3عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، محسن محمدخانی (3عکس)، امین مداحیان (3عکس)،  خشایار حسامی (3عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس