فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 786 CREATIVE DIGIPIX
شماره: 786
كشور: هند
دوره: 1
زمان برگزاري: ارديبهشت 99
پذيرش: 20 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH786 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ370 /2020) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع گردشگری

  4. موضوع طبیعت


 


در این جشنواره عکس WORSHIP IN THE LIGHT از سید احسان مرتضوی موفق به دریافت DIGIPIX DIPLOMA گردید.


در مجموع 20 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سید احسان مرتضوی (6عکس)، امیرحسین یوسفی کیساری (2عکس)، حمید محمد حسین زاده هاشمی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، کیارنگ علایی (2عکس)، محسن محمدخانی (2عکس)، احمد خطیری (1عکس)، احمد سامعی (1عکس)، المیرا فروزانی (1عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس