فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 783 حقیقت اکولوژیکی
شماره: 783
كشور: اسلونی+بلغارستان+صربستان
دوره: 1
زمان برگزاري: ارديبهشت 99
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:

­­­اين مجموعه جشنواره که با کد PH783 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ273-5 /2020) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ 2020-153) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع طبیعت

  4. موضوع آب

  5. موضوع چشم انداز


 


 


در این جشنواره عکس cigarette از سید احسان مرتضوی در سالن NOVA GORICA مدال طلای فیاپ و در سالن های ZAJECAR و SOFIA تقدیر سالن را از آن خود کرد. همچنین عکس people and flowers در سالن SOFIA موفق به دریافت تقدیر فیاپ و عکس challenge از ایشان در همین سالن موفق به دریافت تقدیر سالن گردید.


در مجموع 37 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


در سالن ZAJECAR:


سید احسان مرتضوی (5عکس)، محسن محمدخانی (3عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، احمد خطیری (1عکس).


 


در سالن NOVA GORICA:


سید احسان مرتضوی (5عکس)، علی سامعی (3عکس)، محسن محمدخانی (3 عکس)، احمد خطیری 2(عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس).


 


در سالن SOFIA:


سید احسان مرتضوی (4عکس)، احمد خطیری (3عکس)، محسن محمدخانی (3عکس)،


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس