فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 777 پلودیف
شماره: 777
كشور: بلغارستان
دوره: 7
زمان برگزاري: بهمن 98
پذيرش: 33 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH777 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ155 /2020) و انچمن عکاسی آمریکا ،PSA، (2020-189) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. عکس های چاپ شده فوتوژورنالیسم

  4. عکس های چاپ شده طبیعت

  5. موضع پرتره

  6. موضوع زندگی شهری


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


عکس Cigarette از سید احسان مرتضوی PSA honourable mention RIBBON. عکس Alone از احمد خطیری Incentive diplomas. عکس Pedant از مهدی زابل عباسی Incentive diplomas. عکس Father از علی سامعی Jury Incentive diploma.


در مجموع 33 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


مهدی زابل عباسی (8عکس)، ابراهیم بهرامی (3عکس)، احمد خطیری (3عکس)، امیرحسین هنرور (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، احمد سامعی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، محسن محمدخانی (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، حمید محمد حسین زاده هاشمی (1عکس)، سحر حاجی غنی زاده (1عکس)، سعید ثابت قدم مقدم (1عکس)، فرناز دخانچی (1عکس)، محمدرضا تطهیری (1عکس)، مهیار گودرزی (1عکس).


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس