فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 774 f2
شماره: 774
كشور: آرژانتین
دوره: 2020
زمان برگزاري: بهمن 98
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH774 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2020/161) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA،(شماره پاتروناژ097-2020) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


 


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


 


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:


       1- موضوع آزاد رنگی


       2- موضوع آزاد تک رنگ


       3- موضوع سفر


       4- موضوع فوتوژورنالیسم


       5- موضوع طبیعت


       6- موضوع شهر


 


در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است که عبارتند از:


 


رضا برادران اصفهانی (5عکس)، سید رضا جوادی (5عکس)، عرفان ربیعی دستجردی (4عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، المیرا فروزانی (۱عکس)، حمید محمد حسین زاده هاشمی (۱عکس)، محمد استکی (۱عکس).

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس