فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 748 مجموعه جشنواره VOJVODINA
شماره: 748
كشور: صربستان-مونته نگرو
دوره: 6
زمان برگزاري: مرداد 98
پذيرش: 81 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH748 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2019/371-372-373-374-375) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA،(شماره پاتروناژ2019/371) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع زن (مطابق با قوانین کشور)


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


در سالن Kolasin:


عکس Mudy Face 2 از علی سامعی Salon Bronze medal. عکس Elephant از سید احسان مرتضوی FIAP HM.


در سالن Kotor:


عکس Conflict از سید احسان مرتضوی DPW Gold medal.


در سالن Kula:


عکس Cigarette از سید احسان مرتضوی Salon Gold medal و عکس People and flowers از ایشان Salon HM. عکس Zeroaddress از مهدی زابل عباسی Salon HM.


در سالن Podgorica:


عکس Cemetery از مهدی زابل عباسی Salon HM.


عکس های پذیرفته شده از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر است:


در مجموع 20 عکس در سالن Kolasin:


سید احسان مرتضوی (5عکس)، امیرحسین هنرور (4عکس)، علی سامعی (3 عکس)، امیدرضا پورنبی (2عکس)، آلما منشی باغان (2عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، اوین عباسی (1عکس)، هوتن باباپور (1عکس).


در مجموع 14 عکس در سالن Kotor:


آلما منشی باغان (4عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، اوین عباسی (1عکس).


در مجموع 17 عکس در سالن Kula:


علی سامعی (4عکس)، آلما منشی باغان (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، مهدی زابل عباسی (3عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، هوتن باباپور (1عکس).


در مجموع 16 عکس در سالن Novi Sad:


آلما منشی باغان (4عکس)، مهدی زابل عباسی (4عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، علی سامعی (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، هوتن باباپور (1عکس).


در مجموع 14 عکس در سالن Podgorica:


مهدی زابل عباسی (4عکس)، آلما منشی باغان (3عکس)، سید احسان مرتضوی (3عکس)، امیرحسین هنرور (2عکس)، امیدرضا پورنبی (1عکس)، علی سامعی (1عکس).


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس