فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 734 بنین- هزینه ارسال رایگان
شماره: 734
كشور: بنین
دوره: 2
زمان برگزاري: خرداد 98
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH734 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2019/130) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع طبیعت

  5. موضوع پرتره


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


عکس Heroine از مهدی زابل عباسی FIAP MENTION و عکس Crow از ایشان SILLE SANAT SARAYI MENTION. عکس Two miners از ابراهیم بهرامی ANAPHAB SPECIAL AWARD و ععکس Rural brides از ایشان SILLE SANAT SARAYI MENTION.


در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


ابراهیم بهرامی (8عکس)، مهدی زابل عباسی (7عکس)، حامد مرادی بلشتی (2عکس)، آلما منشی باغان (1عکس)، سیامک جعفری (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس