فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 729 نیویورک-منهتن
شماره: 729
كشور: امریکا- نیویورک
دوره: 2019
زمان برگزاري: اسفند 97
پذيرش: 25 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH729 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ144 /2019) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ134 /2019)برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در پنج بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع فوتوژورنالیسم

  4. موضوع طبیعت

  5. موضوع خیابان


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در این جشنواره عکس MAUSOLEUM از خانم آلما منشی باغان موفق به کسب PSA BRONZ شذ.


در مجموع 25 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


بابک مهرافشار (7عکس)، امین دهقان (5عکس)، محمد فرهادی (4عکس)، احمد خطیری (3عکس)، ابراهیم بهرامی (2عکس)، آلما منشی باغان (2عکس)، سعید عبدالهی (1عکس)، طالب حیدری (1عکس).


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس