فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 728 hoylake
شماره: 728
كشور: انگلیس
دوره: 8
زمان برگزاري: اسفند 97
پذيرش: 23 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH728 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ191 /2019) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا،(شماره پاتروناژ197 /2019)برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع فوتوژورنالیسم

  4. موضوع طبیعت

  5. موضوع منظره

  6. موضوع معماری و سازه


در مجموع 23 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


آلما منشی باغان (4عکس)، ابراهیم بهرامی (3عکس)، احمد خطیری (3عکس)، سید علی درمیانی بزرگ (3عکس)، طالب حیدری (3عکس)، محمد فرهادی (3عکس)، سحر حاجی غنی زاده (2عکس)، حمید رضا هلالی (1عکس)، علی مهردادنیا (1عکس).


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس