فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 713 فوتوفیلس-تمدید
شماره: 713
كشور: فرانسه
دوره: 12
زمان برگزاري: آبان 97
پذيرش: 42 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:

­­­اين جشنواره با کد PH711  و PH713  در سایت فوکوس اعلام شده است.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در دو بخش برگزار شد:  1. رنگی با موضوع گیاهان وحشی

  2. موضوع گیاهان(تک رنگ یا رنگی)


در این جشنواره علی سامعی عنوان 5th best outher را از آن خود کرد.


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد:


عکس Half از آرش هرویان، عکس Lonely tree از عبدالمعید معروفی، عکس های Autumn forest، Pink blooms No 1، Sunset in Gorgan Gulf و Two plus one از علی سامعی، عکس Dream از محمد مهدی کشاورزی. که تمامی آنها موفق به ذریافت تقدیر GPU شده اند.


در مجموع 42 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


علی سامعی (6عکس)، اوین عباسی (5عکس)، عبدالمعید معروفی (5عکس)، آرش هرویان (3عکس)، پریسا پاکدامن (3عکس)، علیرضا عباسی (3عکس)، محمد مهدی کشاورزی (3عکس)، چیا حسنخالی (2عکس)، احمد سامعی (2عکس)، حسام الدین باقری کفاش (2عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس)، حمید محمد حسین زاده هاشمی (1عکس)، شعبانعلی بهرامی (1عکس)، طالب حیدری (1عکس)، علی احمدی (1عکس)، آرین حنفی مقدم (1عکس)، حسین ساکی (1عکس)، محمد یوسفی منش (1عکس).


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس