فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 709 غلبه بر معلولیت
شماره: 709
كشور: اسپانیا
دوره: 18
زمان برگزاري: مهر 97
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH709 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ ،  برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:


موضوع غلبه بر معلولیت


در مجموع 2 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


عکس Standing at dusk از داود عامری و عکس the light1 از سید علیرضا رجایی شوشتری.


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس