فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 705 بروکلین
شماره: 705
كشور: امریکا
دوره: 2018
زمان برگزاري: شهریور 97
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

­­­اين جشنواره که با کد PH705 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ402 /2018) و انجمن عکاسی آمریکا ،PSA، (شماره پاتروناژ186 -2018) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در شش بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع فوتوژورنالیسم

  5. موضوع طبیعت

  6. موضوع خیابان


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد.


عکس THE DARKNES از سعید عرب زاده SALON BRONZE. عکس SOIL TILLAGE از امین دهقان MOL RIBBON.


در مجموع 37 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عرب زاده (10عکس)، امین دهقان (6عکس)، رضا عاملی پور (5عکس)، احمد خطیری (3عکس)، امین زمزم (3عکس)، علی سامعی (3عکس)، بهرام یزدان پناه (2عکس)، طالب حیدری (2عکس)، هوتن باباپور (2عکس)، امیرحسین هنرور (1عکس).


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس