فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 642 مجموعه جشنواره بزرگ صربستان
شماره: 642
كشور: صربستان
دوره: 2
زمان برگزاري: مهر 1396
پذيرش: 189 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 11
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH642 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ464-465-466-467-468/2017) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا  برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در سه بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع طبیعت


جوایز کسب شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Novi Sad:


عکس Pubes of Desert از آرش مهدوی FSS Gold Medal. عکس Lost از اکرم نیک صفت زنده دل Salon HM.


در سالن Ruma ،


عکس های Masouleh از ریحانه شاداب جوپشتی و People and flowers از سید احسان مرتضوی Salon HM.


در سالن  Aleksinac،


عکس های freedom از سید احسان مرتضوی و Drowned از اکرم نیک صفت زنده دل Salon HM.


در سالن  Vrbas،


عکس های mourn از امین مهدوی و Pubes of Desert از آرش مهدوی FSS Gold Medal. عکس Setayesh از امین مهدوی FIAP HM. عکس های I will catch you از علی سامعی و Blocked از اوین عباسی Salon HM.


عکس های پذیرش شده توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره به شرح زیر می باشد:


در سالن Novi Sad، در مجموع 38 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


آرش مهدوی (6عکس)، ایمان یدملت (5عکس)، علی سامعی (4عکس)، سید احسان مرتضوی ( 4عکس)، اوین عباسی (3عکس)، امین مهدوی ( 3عکس)، امیر علی نواده شهلا (3عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (3عکس)،  داود عامری (2عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (2عکس)، داوود فضائلی (1عکس)، عبدالمعید معروفی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


در سالن Ruma ،در مجموع 36 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (6عکس)، آرش مهدوی (5عکس)، امیر علی نواده شهلا (5عکس)، علی سامعی (3عکس)، اوین عباسی (3عکس)، امین مهدوی (3عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (2عکس)،  حسین آقائی پور پس بجار گفشه (1عکس)، مهرناز روزی طلب (1عکس)، رودابه شاداب (1عکس)، داود عامری (1عکس)، داوود فضائلی (1عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، امیر نظری (1عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (1عکس)، ایمان یدملت(1عکس).


در سالن Aleksinac ، در مجموع 48 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


آرش مهدوی (10عکس)، امیر علی نواده شهلا ( 7عکس)، امین مهدوی (5عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (5عکس)، امیر نظری (4عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (3عکس)، ایمان یدملت (3عکس)، سامان احمدی (2عکس)، داود عامری (2عکس)، اوین عباسی (2عکس)، سید احسان مرتضوی (2عکس)، علی سامعی (1عکس)، ریحانه شاداب جوپشتی (1عکس)، داوود فضائلی(1عکس).


در سالن  Vrbas، در مجموع 39 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


امین مهدوی (6عکس)، سید احسان مرتضوی ( 5عکس)، آرش مهدوی (5عکس)، امیر علی نواده شهلا (4عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (4عکس)، علی سامعی (3عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی(3عکس)، مهرناز روزی طلب (2عکس)، داود عامری (2عکس)، ایمان یدملت (2عکس)، اوین عباسی (1عکس)، داوود فضائلی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


 در سالن Kula، در مجموع 28 عکس پذیرفته شده است که عبارتند از:


آرش مهدوی (7عکس)، امین مهدوی (6عکس)، اکرم نیک صفت زنده دل (5عکس)، امیر علی نواده شهلا ( 3عکس)، داوود فضائلی (2عکس)، علی سامعی (1عکس)، داود عامری (1عکس)، داریوش قنبرنسب بهبهانی (1عکس)، سید احسان مرتضوی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران