فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 634 ال آرژانتینو
شماره: 634
كشور: آرژانتین
دوره: 5
زمان برگزاري: شهریور 96
پذيرش: 56 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH634 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/300 ) و PSA یا انجمن عکاسی آمریکا (شماره پاتروناژ2017-269 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب FIAP و PSA محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در چهار بخش برگزار شد:  1. موضوع آزاد رنگی

  2. موضوع آزاد تک رنگ

  3. موضوع عکس های سفر

  4. موضوع ضدنور(سیلوئت)


جوایز کسب شده در این جشنواره توسط عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس به شرح زیر می باشد.


عکس black از آقای پیام داوودآبادی و عکس cameleer از آقای ساسان رشتی پور، موفق به دریافت روبان FIAP گردیدند. همچنین از خانم سودابه وطن پرست، عکس The light موفق به دریافت روبان PSA و عکس Doubt موفق به دریافت روبان NFCA شد. عکس Elephant از آقای سید احسان مرتضوی و عکس carousel از آقای امیر علی نواده شهلا نیز، موفق به دریافت روبان NFCA  گردیدند.


در مجموع 56 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس  در این جشنواره پذیرفته شده است که عبارتند از:


سید احسان مرتضوی (10عکس)، سحر حاجی غنی زاده (6عکس)، ساسان رشتی پور (5عکس)، عبدالمعید معروفی (5عکس)، امیر علی نواده شهلا (5عکس)، بیوک راعی شجاعی (4عکس)، امین مهدوی (4عکس)، سودابه وطن پرست (4عکس)، سیامک جعفری (3عکس)، پیام داوودآبادی (3عکس)، اوین عباسی (2عکس)، حسین آقائی پور پس بجار گفشه (1عکس)، محمدسپهر پیش بین (1عکس)، سید رضا جوادی (1عکس)، احمد محمد تقی شیرازی (1عکس)، امیر نظری (1عکس).


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس