فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 627 زعفران طلایی
شماره: 627
كشور: ترکیه
دوره: 18
زمان برگزاري: تیر 96
پذيرش: 1 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH627 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی ،فیاپ،(شماره پاتروناژ2017/432 ) برگزار شده و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب  FIAPمحاسبه مي شود.


عکاسانی که عکسهای آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


این جشنواره در یک بخش برگزار شد:  1. موضوع میراث فرهنگی و حفاظت از آن (رنگی)


در این جشنواره عکس bread and light از هادی کریمی پذیرفته شده است .


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس