فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
بلژیک
فروردین 1401
2022
2
42
فرانسه
فروردین 1401
15
3
35
لهستان
اسفند 1400
2022
4
11
بوسنی و هرزگوین
بهمن 1400
6
1
50
ترکیه
بهمن 1400
12
4
6
پرتغال
بهمن 1400
4
0
0
مونته نگرو
بهمن 1400
2022
3
30
انگلستان
دی 1400
76
0
29
عمان
آذر 1400
2022
0
3
فرانسه
آذر 1400
6
5
24
بوسنی و هرزگوین
آبان 1400
4
1
12
فرانسه
آبان 1400
35
1
23
عراق
آبان 1400
1
4
19
عمان
آبان 1400
1
0
15

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران