فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
انگلیس
خرداد 97
7
0
21
بلغارستان
خرداد 97
11
3
37
اسپانیا
خرداد 97
4
3
24
4 کشور-
ارديبهشت 97
3
8
165
ترکیه
ارديبهشت 97
9
2
4
یونان-سنگاپور-امریکا
ارديبهشت 97
3
5
138
ترکیه
ارديبهشت 97
7
1
1
بلغارستان
فروردين 97
5
5
25
کرواسی
فروردين 97
23
0
213
ترکیه
فروردين 97
8
5
13
اسپانیا
اسفند 96
2018
1
8
فرانسه
اسفند 96
11
3
47
سنگاپور
اسفند 96
3
2
19
فنلاند
اسفند 96
2
2
17
صربستان
بهمن 96
2018
1
40
صربستان-مقدونیه-مونتنگرو
بهمن 96
2
13
139
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس