فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
عراق
مرداد 97
1
2
7
امریکا
تیر 97
2018
0
9
امریکا
تیر 97
2018
0
2
امریکا
تیر 97
2018
0
22
آذربایجان
تیر 97
1
0
9
انگلیس
خرداد 97
7
0
21
بلغارستان
خرداد 97
11
3
37
اسپانیا
خرداد 97
4
3
24
4 کشور-
ارديبهشت 97
3
8
165
ترکیه
ارديبهشت 97
9
2
4
یونان-سنگاپور-امریکا
ارديبهشت 97
3
5
138
ترکیه
ارديبهشت 97
7
1
1
بلغارستان
فروردين 97
5
5
25
کرواسی
فروردين 97
23
0
213
ترکیه
فروردين 97
8
5
13
اسپانیا
اسفند 96
2018
1
8
فرانسه
اسفند 96
11
3
47
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس