فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 931 جایزه 775 دلاری بهار ایسفا
شماره: 931
كشور: کانادا
دوره: 3
زمان دریافت: 14 شهریور، 1402
پذيرش: 122 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 27
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران