فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 926 OCTAGON
شماره: 926
كشور: کلمبیا
دوره: 2023
زمان دریافت: 14 شهریور، 1402
پذيرش: 23 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران