فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 912 جایزه 775 دلاری زمستان ایسفا
شماره: 912
كشور: کانادا
دوره: 2
زمان دریافت: 14 شهریور، 1402
پذيرش: 178 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 45
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران