فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 865 DPW FOUR COUNTRY CIRCUIT
شماره: 865
كشور: ایرلند،کرواسی،صربستان و .
دوره: 2022
زمان دریافت: 20 شهریور، 1401
پذيرش: 35 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 35
توضيحات:
جوایز این مجموعه جشنواره، که شامل 4 جشنواره مختلف بود، به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
جوایز دریافتی:
عباس حاجی حسین کلانتر: 2 لوح تقدیر
آرلن کشیشیان: مدال طلا سالن + 6 لوح تقدیر
حسین زارع: مدال طلا PSA+ مدال طلا سالن + مدال برنز سالن + 2 لوح تقدیر
کیارنگ علایی: مدال طلا PSA + 4 لوح تقدیر
میر علی پرندک: لوح تقدیر
محمد استکی: مدال طلا PSA+ مدال طلا سالن + مدال برنز سالن + 9 لوح تقدیر
سید رضا جوادی: 3 لوح تقدیر

برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران