فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 858 لیسبو آ
شماره: 858
كشور: Portugal
دوره: 4
زمان دریافت: 06 دی، 1401
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.


جوایز دریافتی:
محمد استکی: مدال طلا فیاپ
میرعلی پرندک: تقدیر هیات داوران
محمد استکی: 2 تقدیر هیات داوران
اویس غفاری: تقدیر هیات داوران
سید رضا جوادی: تقدیر هیات داوران

برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران