فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 838 مجموعه جشنواره پاییز 2021
شماره: 838
كشور: مونته نگرو-آلمان-صربستان
دوره: 5
زمان دریافت: 20 شهریور، 1401
پذيرش: 66 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 11
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.

جوایز دریافتی 20 شهریور 1401:
علی سامعی: تقدیر PSA
عباس حاجی حسین کلانتر: 2 تفدیر
محمد استکی: تقدیر PSA + 2 تقدیر
احمد خطیری: 2 تقدیر
آرلن کشیشیان: تقدیر

جوایز دریافتی 25 اردیبهشت 1401:
میرعلی پرندک مدال نقره VICTORY P.W + سید احسان مرتضوی مدال برنز GRADAC PGI
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران