فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 809 MAHFUZ ULLAH MEMORIAL
شماره: 809
كشور: بنگلادش
دوره: 5
زمان دریافت: 06 دی، 1401
پذيرش: 34 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:
جوایز این جشنواره برای آقایان احمد خطیری و امیرحسین یوسفی کیساری تحویل دفتر کلوپ گردید.
این عزیزان می توانند برای دریافت با دفتر کلوپ هماهنگ نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران