فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 799 دنیا در سال 2020-(70امین سالگرد فیاپ)
شماره: 799
كشور: لوگزامبورگ
دوره: 1
زمان دریافت: 22 تیر، 1400
پذيرش: 15 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
جوایز این جشنواره تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت هماهنگی برای دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران