فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 796 TULLE
شماره: 796
كشور: فرانسه
دوره: 16
زمان دریافت: آبان 0
پذيرش: 18 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
کاتالوگ های این جشنواره تحویل دفتر کلوپ شده است.
شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران