فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 795 ال آرژانتینو
شماره: 795
كشور: آرژانتین
دوره: 1
زمان دریافت: مرداد 0
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:
جایزه خانم سیمین محط تحویل دفتر کلوپ گردید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس