فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 762 مجموعه جشنواره های زمستانی FKNS
شماره: 762
كشور: صربستان-مونته نگرو
دوره: 6
زمان دریافت: مرداد 0
پذيرش: 89 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 13
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است. برندگان می توانند برای دریافت جوایز خود با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس