فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 754 عکس های چاپی کوچک Capodimonte
شماره: 754
كشور: مونته نگرو
دوره: 2
زمان دریافت: مرداد 0
پذيرش: 28 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
کاتالوگ های چاپ شده جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان و جوایز تحویل دفترکلوپ شده است.
لطفا برای دریافت با دفتر کلوپ هماهنگ نمایید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس