فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 742 مجموعه جشنواره Babel-لوکزامبورگ
شماره: 742
كشور: اسپانیافرانسه بلژیک لوکزا
دوره: 2019
زمان دریافت: خرداد 0
پذيرش: 180 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 8
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است.
جهت هماهنگی برای دریافت با دفتر کلوپ تماس بگیرید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس