فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 733 جوایز بنگلادش
شماره: 733
كشور: بنگلادش
دوره: 2019
زمان دریافت: مرداد 0
پذيرش: 43 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
جوایز این جشنواره بصورت فایل pdf دریافت شد و برای برندگان ارسال گردید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس