فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 727 CIDPC
شماره: 727
كشور: قبرس
دوره: 2019
زمان دریافت: مرداد 0
پذيرش: نامشخص
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است. برندگان میتوانند جهت دریافت جوایز خود با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس