فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 722 NBPC
شماره: 722
كشور: هند
دوره: 12
زمان دریافت: تیر 99
پذيرش: 78 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان میتوانند جهت دریافت با دفتر کلوپ هماهنگ نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس