فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 665 مجموعه جشنواره MNE PBK
شماره: 665
كشور: مونتنگرو
دوره: 3
زمان دریافت: خرداد 98
پذيرش: 113 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند جهت هماهنگی برای دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس