فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 658 هنر عکس پراگ
شماره: 658
كشور: چک، پراگ
دوره: 2017
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 17 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز و کاتالوگ های این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است.
برندگان می توانند برای آگاهی از رسیدن جوایز و دریافت آن با دفتر کلوپ تماس حاصل

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس