فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 650 مجموعه جشنواره های هیستوگرام
شماره: 650
كشور: هند
دوره: 2017
زمان دریافت: خرداد 98
پذيرش: 185 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 6
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان میتوانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس