فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات کاتالوگ های رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 646 Varadinum
شماره: 646
كشور: رومانی، Oradea
دوره: 1
زمان دریافت: مرداد 97
پذيرش: 37 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:
CD کاتالوگ های این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ شده است.
شرکت کنندگان می توانند جهت هماهنگی برای دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس