فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 632 DESIRE
شماره: 632
كشور: صربستان
دوره: 2
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 125 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 14
توضيحات:
جوایز این جشنواره به طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردیده است.
برندگان می توانند جهت هماهنگی برای دریافت جوایز خود با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس