فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 601 پلودیف
شماره: 601
كشور: بلغارستان
دوره: 2017
زمان دریافت: مهر 97
پذيرش: 82 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 5
توضيحات:
کاتالوگ ها و جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
شرکت کنندگان میتوانند جهت دریافت با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس